SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Nesnáze družstevnictví
Název: Nesnáze družstevnictví
Autor: Jirásek, Ferdinand
Klíčová slova: družstevnictví, efektivita, přerozdělování, státní podpora, subvence
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1926
   
Abstrakt:

Horáček poukazuje na nezbytnost financování družstevnictví ze strany státu a zaobírá se také myšlenkou družstevnictví vůbec. Poukazuje na nespravedlivé rozdělování těchto subvencí podnikům. Shledává soukromé podnikání efektivnějším než družstevní, příčinu vidí v lidské povaze, především v egoismu, nepoctivosti a lehkomyslnosti. Předpovídá zánik družstevnictví v českých zemích.

(Hradečná Anna)

Poválečná bytová otázka v cizině a u nás
Název: Poválečná bytová otázka v cizině a u nás
Autor: Mildschuh, Vilibald
Klíčová slova: Bytová krize, daňové zatížení, deregulace nájemného, státní podpora
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1925
   
Abstrakt:

Tato kniha podává přehled o bytové situaci v období po 1. světové válce. V. Mildschuh zde nastiňuje možnosti řešení bytové krize.

(Truhelková Jana)

Silniční Doprava Československých státních drah
Název: Silniční Doprava Československých státních drah
Autor: Fuxa, Josef
Klíčová slova: Doprava, státní podpora
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1936
   
Abstrakt:

Článek porovnává dopravu Československa v letech 1933 a 1934. Autor kritizuje státní podpory do oblasti železniční dopravy. Na závěr přidává autor možná řešení situace, protože neočekává finanční rovnováhu v příštích letech.

(Škodová Ivana)