SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Únik kapitálu do ciziny
Název: Únik kapitálu do ciziny
Autor: Smutný, Pavel
Klíčová slova: kapitál, vnitřní hospodářství, znehodnocení měny
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Autor zachycuje možné způsoby úniku kapitálu do zahraničí, poukazuje na skutečnost, že konkrétní způsoby takového přemístění kapitálu ze země mají neblahý dopad na vnitřní hospodářství. Za konkrétní prostředky považuje čerpání z vlastních peněžních úspor, dále kapitál zpeněžený z vlastních služeb a majetku nebo prostředky z vypůjčených peněz. Dochází k závěru, že únik kapitálu do zahraničí nemůže být větší, než kolik představuje odbyt domácích statků a služeb do zahraničí. Mohou nastat dva krajní případy jako účinky úniku kapitálu na vnitřní hospodářství. V prvním případě se únikem kapitálu vyloučí poslední dovoz zboží a služeb, tím se zamezí použití domácí zásoby deviz a valut...

Související autoři

více o hledání