Únik kapitálu do ciziny

Autor: Smutný, Pavel
Typ: článek
Klíčová slova: kapitál, vnitřní hospodářství, znehodnocení měny
Bibliografický záznam: SMUTNÝ, Pavel. Únik kapitálu do ciziny. Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933). Praha:J. Otto. 1933, roč. XXXVIII., s. s. 80-87. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1933
Ročník: XXXVIII.
Rozsah stran: s. 80-87
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor zachycuje možné způsoby úniku kapitálu do zahraničí, poukazuje na skutečnost, že konkrétní způsoby takového přemístění kapitálu ze země mají neblahý dopad na vnitřní hospodářství. Za konkrétní prostředky považuje čerpání z vlastních peněžních úspor, dále kapitál zpeněžený z vlastních služeb a majetku nebo prostředky z vypůjčených peněz. Dochází k závěru, že únik kapitálu do zahraničí nemůže být větší, než kolik představuje odbyt domácích statků a služeb do zahraničí. Mohou nastat dva krajní případy jako účinky úniku kapitálu na vnitřní hospodářství. V prvním případě se únikem kapitálu vyloučí poslední dovoz zboží a služeb, tím se zamezí použití domácí zásoby deviz a valut. V druhém případě neomezí únik kapitálu dodatečný dovoz zboží a služeb, ale dojde ke znehodnocení domácí měny. Zásadní rozdíl spočívá v dopadu na kurz měny. Z autorova srovnání vychází druhý případ jako možnost s horšími důsledky pro vnitřní hospodářství.

(Koutníková Andrea)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání