Průplavní projekty v Rakousku

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova:
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Průplavní projekty v Rakousku. Obzor národohospodářský VIII. (1903). Praha:J. Otto. 1903, roč. VIII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1903
Ročník: VIII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Celý tento poměrně dlouhý článek je koncipován jako zpráva o stavu průplavních a jiných projektů důležitých pro dopravní spojení různých oblastí. Hovoří se o všech nesnázích při jejich schvalování a prosazování i o mnoha dalších problémech s těmito projekty spojených.
Informace jsou dost podrobné, což je na úkor čtivosti a srozumitelnosti článku samotného. Autor se také dotýká jiných témat, která jsou s ústředním tématem spojená. Celkově je to informačně nabité, ale ne zrovna jednoduché čtení.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání