Hospodářské vyrovnání rakouskouherské po stránce průmyslové

Autor: Hotowetz, Rudolf
Typ: článek
Klíčová slova:
Bibliografický záznam: HOTOWETZ, Rudolf. Hospodářské vyrovnání rakouskouherské po stránce průmyslové. Obzor národohospodářský VIII. (1903). Praha:J. Otto. 1903, roč. VIII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1903
Ročník: VIII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Text má dvě na sobě málo závislé části. Autor je povoláním právník, a tak je otázka hospodářského vyrovnání v úvodu pečlivě a chronologicky rozebrána z hlediska práva; jinak se autor spíše věnuje obecnému popisu problému jako takového. V závěru první části se věnuje podrobněji dopadům možné rozluky na oblast Uher.
V úvodu druhé části provádí to samé srovnání pro oblast Rakouska a vše srovnává z pohledu jednotlivých hospodářských odvětví možná až příliš podrobně. Dále se zabývá možnými dopady na hospodářství obou částí říše a připojuje svá doporučení a názory, jak tyto dopady co nejvíce zmírnit.
V článku se dá najít mnoho užitečných informací o tomto problému jak z hlediska historického, národohospodářského, tak i z pohledu ekonomických souvislostí.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání