Elektrické dráhy královského hlavního města Prahy

Autor:
Typ: článek
Klíčová slova: veřejná doprava
Bibliografický záznam: . Elektrické dráhy královského hlavního města Prahy. Obzor národohospodářský VIII. (1903). Praha:J. Otto. 1903, roč. VIII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1903
Ročník: VIII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek ve své podstatě popisuje historii a stav pražské veřejné dopravy. V úvodu uvádí důvody vzniku elektrických drah, v další části jsou velice podrobně popsány různé technické specifikace a také problémy, které musely pražské dráhy řešit a co to pro ně z ekonomického hlediska znamenalo.
V článku jsou chronologicky uvedeny trasy, tak jak byly postupně stavěny. K jednotlivým problémům připojuje autor i svá doporučení a návrhy k nápravě nebo efektivnějšímu využití tras, vagonů atd.
Celkově je text určen spíše odborné veřejnosti než dělnické třídě.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání