Kartely ve sněmovně poslanecké

Autor: Winter, Lev
Typ: článek
Klíčová slova: kartel, Poslanecká sněmovna
Bibliografický záznam: WINTER, Lev. Kartely ve sněmovně poslanecké. Obzor národohospodářský XVII. (1912). Praha:J. Otto. 1912, roč. XVII., s. s. 169-173. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1912
Ročník: XVII.
Rozsah stran: s. 169-173
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se zaměřuje na situaci v Rakousku, kde je problém kartelů, který pobuřuje obyvatelstvo a nutí ministry k akci. Kartely se začala zabývat jak poslanecká sněmovna, tak průmyslová rada. Průmyslová rada se ale úkolem v minulosti již zabývala, tentokrát se rozhodla zvolit anketu, jako odkladný prostředek. Anketa v Německu ale příliš účinná nebyla. Právě s ohledem na palčivost daného problému poslanecká sněmovna anketu nepodpořila. Předešlá poslanecká sněmovna se již také problémem kartelů zabývala. Řešení ale spočívalo v zavedení cenového soudu, který bude posuzovat danou cenu zboží a bude jmenovaný samotným ministrem spravedlnosti. Tento návrh měl podle autora ale nedostatky jednak v tom, že se omezuje jen na cenovou politiku kartelů, jednak v tom, že chce, aby kontrolu prováděl parlament, který není na to dostatečně způsobilý. Druhý návrh tyto nedostatky odstranil. Ten spočívá v tom, že kartely budou mít povinnost státu podávat zprávy o svých ustanoveních. Dále by měl stát mít možnost zakročit v případě, že kartel jedná v rozporu s veřejným blahem. Dozor by pak namísto poslanecké sněmovny měl vykonávat ústřední národohospodářská komise sídlící ve Vídni. Tato komise má pak právo kontrolovat závody. Jednotlivá kartelová rozhodnutí pak mohou být z moci komise zakázána. Komise je pak oprávněna rozdávat množství pokut. Autor vnímá tento krok k regulaci kartelů jako v zásadě správný, vidí v něm ale některé dílčí nedostatky. Autor se domnívá, že tímto zákonem by se kartelům dostalo právního uznání, které je mu v současnosti fakticky upíráno. Tento návrh je pak také hodnocen jako poměrně radikální. Autor sice přiznává, že by tato metoda do jisté míry mohla v praxi fungovat, ale přišlo by mu vhodnější, kdyby komise neměla jen negativní, ale i pozitivní roli.

(Turko Dominik)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání