Letošní schůze spolku pro sociální politiku

Autor: Horáček, Cyril
Typ: článek
Klíčová slova: komunální podnikání, obecní podnik, obecní ústav, sociální politika, státní podnik
Bibliografický záznam: HORÁČEK, Cyril. Letošní schůze spolku pro sociální politiku. Obzor národohospodářský XIV (1909). Praha:J. Otto. 1909, roč. XIV. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1909
Ročník: XIV.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek popisuje dění na schůzce spolku pro sociální politiku, konané ve Vídni v prostorách dolnorakouského živnostenského spolku. Výroční schůzka je pouze vyvrcholením a zhodnocením celého roku práce při vytváření prací a referátů na dané hlavní téma. Těmi byly v daném roce komunální podnikání a národohospodářská produktivnost. Se svými příspěvky postupně vystupují Gustav Schmoller, profesor Fuchs, který se zabývá otázkou dělení na obecní ústavy a podniky, a Mombert, který se zabýval otázkou, mají-li být státní podniky zdrojem zisku nebo ne. Následovaly ještě příspěvky od Weisse, Webera, Wagnera, Philippoviche a Sombarta.

Salák Ondřej

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání