Česká svépomoc hospodářská na severní Moravě

Autor: Fischer, Richard
Typ: článek
Klíčová slova: pivovary, sladovny, svépomoc, záložna
Bibliografický záznam: FISCHER, Richard. Česká svépomoc hospodářská na severní Moravě. Obzor národohospodářský VII. (1902). Praha:J. Otto. 1902, roč. VII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1902
Ročník: VII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Dr. Fischer se v tomto článku zabývá českou svépomocí a jejím vlivem na vytváření hospodářských poměrů v česko – německých stycích a zaměřuje se především na oblast Hané. Zamýšlí se nad otázkami úvěru, který do českých zemí přišel ze zahraničí. Roku 1861 byla v Přerově zřízena první záložna a od té doby následovaly záložny další. Dr. Fischer popisuje jejich vznik, problémy i spory. Pozastavuje se také nad tím, proč si řada českých lidí půjčuje v Německu a ne v záložnách vlastních.
V další části článku sleduje zakládání průmyslových podniků a jejich hospodářský vývoj. Zaměřuje se především na první pivovary a sladovny.

Kateřina Sobotková   

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání