K otázce rozmnožení kmenového jmění okresních záložen hospodářských

Autor: Husník, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: kmenové jmění, okresní záložna hospodářská, výpůjčka
Bibliografický záznam: HUSNÍK, Karel. K otázce rozmnožení kmenového jmění okresních záložen hospodářských. Obzor národohospodářský VII. (1902). Praha:J. Otto. 1902, roč. VII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1902
Ročník: VII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Účel hospodářských záložen je poskytovat levné a dostatečně velké úvěry malým statkářům. Tento účel záložny plní pouze v hospodářsky silných okresech, v hospodářsky slabých okresech nelze na levný úvěr dosáhnout. Tímto nejvíce trpí rolníci, kteří si nejsou schopni, na rozdíl od obchodníků, obstarat levný úvěr v silných oblastech. Mezi hlavní příčiny, které nedovolují záložnám zdárně působit v potřebných rozměrech je nízká výše základního – kmenového kapitálu a odlišná úroková míra od ostatních záložen, která se může zdát pro vkladatele rizikovou. Silné záložny, které se zdají pro vkladatele bezpečné, získávají od vkladatelů i při nízké úrokové míře velké částky, které mohou dále levně půjčovat. K tomu, aby se i slabé ústavy staly silnými a důvěryhodnými je potřeba zvýšit jejich základní – kmenové jmění např. připisováním čistých výtěžků nebo výpůjčkou. Připisování čistých výtěžků by se však nesetkalo s úspěchem a navýšení kmenového jmění by bylo nakonec nepatrné. Výpůjčky by záložna mohla dosáhnout pouze prostřednictvím okresu, sama by výpůjčku přímo nedostala. Okres by poté zvýšil dohled nad záložnou, aby bylo schopna splácet výpůjčku, kterou prostřednictvím okresu dostala. Výpůjčka se tedy jeví jako nejlepší a nejvýhodnější způsob navýšení kmenového jmění.

Klára Jandejsková

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání