Práce samouků a diletantů

Autor: Chytil, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: diletant, samouk
Bibliografický záznam: CHYTIL, Karel. Práce samouků a diletantů. Obzor národohospodářský VII. (1902). Praha:J. Otto. 1902, roč. VII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1902
Ročník: VII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Chytil v článku rozebírá práci samouků a diletantů. Považuje ji za nevkusnou, nezdařenou a neužitečnou. Pokládá si otázku, proč vynakládají tolik energie a úsilí do takové tvorby. Zaměřuje se především na výtvarná umění a umělecký průmysl. Touhu tvořit ve velkém množství vidí hlavně touhu po výdělku, protože práce tohoto druhu je oceněna cenami a mnohdy ne nízkými.
Dále se zabývá jednotlivým uměním a také se zaměřuje na diletantské umění žen, které spočívalo především v ručních pracích.

Kateřina Sobotková

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání