Rozhled po odborovém hnutí českého dělnictva

Autor: Němec, J. K.
Typ: článek
Klíčová slova: dělníci, Chleborád, koalice, Odborové sdružení české, odbory, stávka, Trade-Union
Bibliografický záznam: NĚMEC, J. K. Rozhled po odborovém hnutí českého dělnictva. Obzor národohospodářský VII. (1902). Praha:J. Otto. 1902, roč. VII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1902
Ročník: VII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Dělnictvo se snaží zlepšit své špatné poměry, které jsou způsobeny nízkými příjmy. Dělníci se sdružují do oborových kooperací a koalic. Koalice bojují za co nejpříznivější pracovní podmínky. Kolébkou odborů je Anglie (kde vznikaly tzv. Trades-Unions) a odbory v ostatních zemích se inspirovaly podle anglického vzoru. Existují ještě odbory podle francouzského a německého stylu. Odborové hnutí v Anglii se distancovalo od politiky, naopak v  Německu bylo s politikou silně provázáno. Některé socialistické vlády, jako třeba německá nebo švýcarská, chtěly zasahovat do odborového hnutí a řídit se Lassellovým železným zákonem mzdovým, který říkal, že mzda dělníka nesmí být pod existenčním minimem.
Předchůdcem koalic v království Českém byly cechy. První náznaky organizace dělnictva u nás přicházejí ve 40. letech 19. století se zaváděním strojů do výroby. Za hlavního představitele dělnických záležitostí u nás byl ve 60. letech 18. stol Chleborád. Jeho činnost, ačkoliv byla proti kooperační a proti-koaliční, postup ke koalicím a k seznámení se s odbory urychlila. K rozmachu koalic u nás dochází roku 1867, kdy byl zrušen zákon zakazující koaliční sdružování. V 70. letech se objevují v dělnictvu rozpory, které končí koncem let osmdesátých a nastává úplná koaliční svoboda. Roku 1893 vzniká Česká sociální demokracie (sociální demokracie byla u nás jedinou stranou, která neměla jiné cíle než cíle dělnické), která organizuje koaliční hnutí, a roku 1897 schvaluje výbor sociální demokracie založení Odborového sdružení českého. Odborové hnutí u nás na začátku 20. století mělo velmi silné postavení a bylo velice závislé na politických stranách. Odborové sdružení později sdružovala všechna odvětví a jeho funkce už nebyla pouze v dobývání lepších pracovních podmínek, ale byla to i vzdělávací místa, vyučující místa a noclehárny. Také  pokračuje spojování jednot téhož odboru ve vyšší organizace dle teritorií. Jednotlivé organizace svým členům poskytují podporu v nezaměstnanosti, cestovní a nemocenskou podporu, jejich výše se ale liší organizace od organizace. Naopak každá jednota spojená v Odborové sdružení české musí mít stávkový fond, z něhož se financuje stávka. Co se politického zaměření týče, snaží se dělnictvo zastávat ke stranám neutrální postoj.

Klára Jandejsková   

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání