Rentové statky v Haliči

Autor: Fiedler, František
Typ: článek
Klíčová slova: rentové statky
Bibliografický záznam: FIEDLER, František. Rentové statky v Haliči. Obzor národohospodářský X (1905). Praha:J. Otto. 1905, roč. X. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1905
Ročník: X.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Kritika se zaměřuje na pomalost a záměrnou nečinnost říšské rady při schvalování zákonů potřebných pro vydávání zemských zákonů. Stavu odpovídá politické rozpoložení ve Vídni, které je spíše autonomistické a za žádnou cenu nechce omezovat svoje pravomoci. Bohužel s nečinností souvisí i neuskutečnění smírných reforem mezi autonomisty a centralisty.
V Haliči se rozhodli jít svým směrem a vytvořit zákon bez předchozího schválení. Jedná se o zákon o rentových statcích, napomáhající zadluženým statkům; rozvoji, zvětšování a zvelebování hospodářství. Záměr můžeme srovnat s Falkenhaynovým projektem, i když se zde nacházejí určité rozdíly. Základní myšlenkou reformy je státní vykoupení zadluženého statku, vyrovnání dluhů a vrácení původnímu majiteli jako rentový (majitel platí splátky).
Stát zřídí ústav, který bude mít pravomoci rozdělovat finance a provádět dozor nad hospodařením statku až do zaplacení. Zákon obsahuje popis podmínek (vlastník musí být samojediný a rolník z povolání; výměra půdy k hospodaření uzpůsobená) a závazků (použití zdrojů jen na určené účely; statek nesmí být rozdělován nebo spojován; zadluženost nesmí překročit maximální míru).
Vzor ke svému jednání vidí v již realizované reformě v Prusku, kde je nespornou výhodou existence rentových bank (od roku 1850). V těchto bankách jsou prostředky pro financování rentových projektů a proto není vytvářen tlak na státní rozpočet. Projekt má několik předpokladů k úspěšnému zavedení – volnou půdu (k rozparcelování statkářům) a dostatečný počet rolníků (schopných hospodařit na nových statcích). Nejproblémovějším bodem je nezbytná podpora ze strany státu, v Haliči musí poskytnout veškeré finance.
Zákon může zároveň narazit na odpor obyvatelstva, protože půjde o pouhou konverzi dluhu (nebezpečí i pro Čechy). Aktivnější na našem území jsou v otázce rentových statků Němci. Prosazují podobnou ideu půjček od státu hlavně na osídlovací akce českého pohraničí. Češi pochopitelně chtějí, aby půda zůstala v jejich rukách. Zavedené reformy v Haliči a Prusku nejspíše zužitkujeme k získání různých informací.

Skala Jakub

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání