Nezaměstnanost

Autor: Foustka, Břetislav
Typ: článek
Klíčová slova: dělník, krize, nezaměstnanost, sociální politika
Bibliografický záznam: FOUSTKA, Břetislav. Nezaměstnanost : Kapitola ze sociální pathologie. Obzor národohospodářský XI. (1906). Praha:J. Otto. 1906, roč. XI. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1906
Ročník: XI.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Vývoj zejména dělnické nezaměstnanosti je až absurdně přirovnáván k alkoholismu a zločinnosti celé společnosti. Snaží se najít souvislosti v historickém vývoji a kultuře. Příčiny nachází ve zvýšení počtu obyvatelstva, hospodářských otřesech, v přesunu od řemeslné výroby na tovární, vykořisťování pracovní síly (délka pracovní doby) a povaze zaměstnání (sezónní práce). Nalezení prostředků k odpomoci od nezaměstnanosti spatřuje nejenom jako politickou, ale i mravní a sociální otázku celé společnosti. Převrat musí přijít nejenom v novém systému péče o „postižené“, ale také ve spravedlivější a bratrštější společnosti. Autor poukazuje na pokusy nejenom jednotlivých států, ale zejména měst a obcí, které se snaží vytvářet statistiky nezaměstnaných. Toto opatření samo o sobě nepovede ke zlepšení, ale určitě přispěje k základu široce prospěšných ústavů (veřejných a bezplatných), které budou mít přehled o trhu práce. Soustava prostředků k odpomoci je různorodá, odborové spolky a svazy nezávisle na státní pomoci úspěšně pomáhají svým nezaměstnaným členům. Pomoc chudinskou dostačující na přežití by autor raději nahradil veřejnou prací za úplatu, která má úspěch v jiných státech. Dalším článkem k odpomoci může být zaměstnanecké pojištění proti nezaměstnanosti (musí být dobrovolné a pod dohledem státu). Zmiňovaný Herkenrův návrh připojit pojištění v nezaměstnanosti k úrazovému by neznamenal zatížení zaměstnance (důvodem je vyplácení dávek po dvou až třech dnech). Dalším prostředkem můžou být nepřímé zásahy státu – zkrácení pracovní doby, zvýšení gramotnosti a podpora rozumové, mravní a hospodářské úrovně dělníka. Naději spatřuje v humanitě věků příštích a poukazuje na důležitost burcování vědomí společnosti. Požadavek na zaměstnanost vidí jako nové právo, právo na práci („…právo na práci pro toho, kdo chce poctivě pracovat a poctivě se živit – právo plynoucí ze samého práva na život.“).

Skala Jakub

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání