Nové hospodářství

Autor: Munk, František
Typ: kniha
Klíčová slova: akciová společnost, kartel, liberalismus, průmysl, reklama, světové hospodářství
Bibliografický záznam: MUNK, František. Nové hospodářství : Studie o hospodářské revoluci XX. století. Praha:Orbis. 1929, s. 113. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Orbis
Rok: 1929
Rozsah stran: 113
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Kniha popisuje změny světa a hospodářství, probíhající v meziválečném období.  Projevují se zejména vzrůstem jeho dynamičnosti, zaváděním poznatků vědy do hospodářství a s tím souvisejícím rozvojem hromadné výroby i obchodu.

(Dušátková Klára)

Hodnocení:

Hromadná výroba s sebou nese problém nižších cen, které opětovně vyvolávají požadavek růstu výroby, avšak podniky se tomuto vývoji brání zaváděním dohod a hledáním nových odbytišť. Na základě dohod vznikají zejména kartely, za jejichž podstatu Munk označuje jejich neprůhlednost, nepřehlednost a nemožnost veřejné kontroly, a proto požaduje jejich registraci, zákonnou úpravu a publicitu.
Hromadná výroba zapříčiňuje vznik hromadného obchodu, ve kterém se značná pozornost věnuje reklamě, nově reklamě konstruktivní. I v obchodě lze pozorovat koncentrační tendence; jejich příkladem jsou obchodní domy a řetězové krámy. Maloobchodníci se této podobě konkurence brání dobrovolnou kooperací mezi sebou, často přistupují i ke kooperativní reklamě.
Posledním tématem jsou akciové společnosti, které činí status většiny podniků. Forma akciových společností ale prošla změnou, institucionalizují se a dostávají se tak na pomezí soukromého podniku a veřejné správy. Tak vzniká prostor pro politizaci hospodářství a vznik smíšených podniků. Další významnou změnou je zevšeobecnění průmyslové výroby, kdy už Evropa nemá průmyslový primát, ale do výroby je zapojen celý svět.
 Kniha je dobře čtivá, psaná srozumitelnou češtinou i pro dnešního čtenáře. Přestože se věnuje dobové tématice, některá její témata jsou aktuální i v současné době. Například o oblasti reklamy píše, že sice vzrostla její umělecká i etická úroveň, ale že se stále pracuje s polopravdami a „svědectvími“ známých osobností. Také mě zaujala pasáž popisující praktiky švédsko-amerického trustu sirek, který byl natolik propojen s finančním sektorem, že poskytoval půjčky státům, či spíše jejich vládám, které byly v nesnázích, a odměnou za to mu byl poskytnut zápalkový monopol. Další zajímavost se týká splátkových prodejů, kde autor uvádí, že v USA se prodává 80-90 % všech automobilů, domácích elektrických přístrojů, hudebních nástrojů a nábytku na splátky, a v Německu to bylo přes 68 % všech automobilů. Z toho lze vidět, že splátkový prodej není jen fenoménem dneška, ale funguje již delší dobu, a už tehdy někteří ekonomové upozorňovali na problémy, které vnáší do obchodu. Možná až lehké pousmání může vyvolat kapitola, ve které se autor zabývá akciovými společnostmi z hlediska jejich vedení. Tehdy bylo zřejmě novinkou, co dnes považujeme za samozřejmost, že totiž vlastníky akciových společností jsou zejména banky nebo drobní akcionáři, a správu vykonávají generální ředitelé spolu se správní radou. U správní rady však poukazuje na fakt, „že správní radovství bývá v 80 případech ze sta spíše předmětem sběratelské vášně než odpovědnou funkcí“ (Munk, 1929, s. 99). Na závěr bych jen uvedla, že v celé knize je patrný vliv a obdiv k J. M. Keynesovi a T. G. Masarykovi, stejně jako uvádění příkladů Baťových úspěchů.

(Dušátková Klára)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání