Bolzanův nejlepší stát

Autor: Horáček, Cyril
Typ: kniha
Klíčová slova: Bernard Bolzano, Fourrier, Robert Mohl, sociální utopie, St. Simonismus, státní román, Thomas More, utopie
Bibliografický záznam: HORÁČEK, Cyril. Bolzanův nejlepší stát. Praha:nákladem vlastním, tiskem Aloisa Wiesnera v Praze. 1907, s. 33. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: nákladem vlastním, tiskem Aloisa Wiesnera v Praze
Rok: 1907
Rozsah stran: 33
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Kniha se zaměřuje na problematiku sociální utopie, a to konkrétně na spis Bernarda Bolzana „O nejlepším státě“. Autor zde velmi podrobně popisuje toto dílo, jeho strukturu, parafrázuje jeho myšlenky. Bolzanův spis „O nejlepším státě“ je rozčleněn do 28 dílů, přičemž každý z nich se věnuje jinému tématu -  např. tomu, jak by dokonalý společenský stát měl být uspořádán, otázce důležitosti způsobu právního zřízení, jaký účel mají mít všechna společenská zařízení, zabývá se zákonodárnou činností, zdravotní péčí, majetkovou otázkou a v neposlední řadě i smrtí. V tomto Bolzanově spise jsou nejuceleněji a nejsoustavněji podány jeho sociální názory.

(Frenclová Kateřina)

Hodnocení:

Kniha je tématicky rozčleněna do několika částí. První pojednává o tom, co je utopie, státní román. Další část se stručně věnuje autorovi sociálních utopií – Bernardu Bolzanovi – jeho životě. Následující část je pak zaměřena  na jeho dílo – spis „O nejlepším státě“, kde jsou parafrázovány Bolzanovy myšlenky. A v poslední části se autor pozastavuje nad Bolzanovými myšlenkami a to konkrétně nad tím, zda lze jeho spis považovat za socialistickou utopii nebo např. zda myšlenky obsažené v tomto spisu jsou původní či převzaté. Jediné, co bych této knize vytkla, je, že není členěná do kapitol, což snižuje její přehlednost.

(Frenclová Kateřina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání