Obchodněpolitické otázky československé

Autor: Basch, Antonín
Typ: článek
Klíčová slova: agrární cla, politika finanční, politika měnová, politika obchodní
Bibliografický záznam: BASCH, Antonín. Obchodněpolitické otázky československé. Obzor národohospodářský XXIX. (1924). Praha:J. Otto. 1924, roč. XXIX., s. s. 19-25. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1924
Ročník: XXIX.
Rozsah stran: s. 19-25
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Dr. Antonín Basch v tomto textu popisuje poválečný vývoj v československém zahraničním obchodě. Hned v úvodu se pohoršuje nad některými ochranářskými tendencemi poválečných ministrů obchodu, nicméně dodává, že je již úspěšně započata cesta k postupné liberalizaci.
Jako zásadní vidí rychlý posun od povolovacího režimu k celní ochraně, postupné snižování cel na výrobní zboží, nicméně zachování mírné ochrany v zemědělství.
Důležitost také přikládá dokončení procesu uzavírání obchodních smluv, československé zboží je stále na některých trzích diferencováno a tarifováno nevýhodněji než je tomu u jiných států.
V závěru se krátce zmiňuje o možnosti ustanovení evropské celní unie, jejíž zřízení sice v současnosti považuje za nemožné a technicky nezvládnutelné, avšak do budoucna se k této možnosti prohloubení obchodních vztahů uvnitř Evropy vyjadřuje pozitivně.

(Kučera Ondřej)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání