Novela k dávce majetkové

Autor: Funk, Vilém
Typ: článek
Klíčová slova: dvojí zdanění, slevy dávka z přírůstku majetku, úroky z prodlení
Bibliografický záznam: FUNK, Vilém. Novela k dávce majetkové. Obzor národohospodářský XXIX. (1924). Praha:J. Otto. 1924, roč. XXIX., s. s. 97-106. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1924
Ročník: XXIX.
Rozsah stran: s. 97-106
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Dr. Funk se věnuje majetkové dani, která v poválečné době sloužila jako jeden z nástrojů posílení československé koruny. Upozorňuje, že opatření bylo přijato nezvykle rychle, domnívá se, že zejména kvůli společenskému klimatu, kdy lidé několik let po první světové válce viděli v nahromaděném kapitálu majetných především důsledek válečných spekulací.
To je však jediný hodnotový soud, kterého se od Dr. Funka vůči zákonu dočkáme. Následně se věnuje přímo hospodářským dopadům daně, přesněji novely daňového zákona. Podotýká, že zdanění je neúměrně zatěžující, závěrem předesílá, že bude možno brzy očekávat další zmírňující novelu daného zákona.

(Kučera Ondřej)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání