Účel hospodářské výchovy na střední škole

Autor: Macek, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: hospodářská výchova, výuka na středních školách, zásada hospodárnosti
Bibliografický záznam: MACEK, Josef. Účel hospodářské výchovy na střední škole. Praha:nákladem České společnosti národohospodářské. 1940, s. 12. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: nákladem České společnosti národohospodářské
Rok: 1940
Rozsah stran: 12
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Sbírka kritizuje dobový stav výuky na středních školách, nepraktičnost tehdejší vyučované látky a považuje za nutné, zavést na středních školách nauku o hospodářtví. Dále poukazuje na stavby financované z veřejných zdrojů, kde technice a estetice je dána přednost před hospodárností.

(Valentová Kristýna)

Hodnocení:

Profesor Macek v této sbírce kritizuje teoretický výcvik, namísto praktické výchovy na středních školách. Výchovou myslí vštěpování správných zvyků, jejichž nedostatek se podle něj projevil zejména za velké hospodářské krize.
Podle autora je důležité učit občany zejména hospodárnosti, která je sice jednou stránkou racionálnosti, ale pouze v souvislosti se soukromými výdaji. Pokud se jedná o výdaje veřejné v podobě honosných staveb, jde zásada hospodárnosti stranou na úkor zásady etičnosti, vkusu či techničnosti.
Na druhou stranu pofesor Macek upozorňuje na to, že se v lidech nesmí probouzet názor, že veřejné zdravotnictví je neúčelné a sociální pojištění zbytečným břemenem. Autor naopak poukazuje na to, jak je důležité občany seznamovat se systémem vyměřování daní a poučit je, na co jsou tyto prostředky vynakládány. I tyto činnosti by měly být zajištěny prostřednictvím nauky o hospodárnosti vyučované na středních školách.
Tato studie mne svým obsahem velmi zaujala a dle mého názoru by se otázka zavedení nauky o hospodárnosti měla stát aktuální i v dnešní době.

(Valentová Kristýna)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání