Osudy a působení korunové měny rakouskouherské

Autor: Koloušek, Jan
Typ: článek
Klíčová slova: banka cedulová, korunová měna, rakouská měna, úvěr
Bibliografický záznam: KOLOUŠEK, Jan. Osudy a působení korunové měny rakouskouherské. Obzor národohospodářský II. (1897). Praha:J. Otto. 1897, roč. II. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1897
Ročník: II.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Zhodnocení korunové měny rakouskouherské po pětileté platnosti. Před rokem 1892, kdy vstoupil v platnost nový zákon o měně, byla měna rakouská velmi měnivá a kolísavá, poškozovala celou monarchii a špatné účinky měla také na úvěr monarchie. To se změnilo po zavedení korunové měny. Velkým přínosem pro monarchii byl fakt, že měna byla po čase ustálená, měla pozitivní vliv na úvěr státní i úvěry občanů. Po roce 1892 již nemohla papírová měna kolísat, jako tomu bylo před tímto rokem, mohla jen klesat, ale tím není vyloučeno, že se opět neprojeví zhoršení měny. Podle Jana Kolouška je to závislé na dobré vůli rakouskouherské banky.

(Zaderlíková Šárka)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání