Základy sociální politiky

Autor: Macek, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: bohatství, důchod, chudoba, kapitál, Malthus, Marx, práce, právo na práci, právo na život, přirozená práva, přírustek obyvatelstva, Sociální nerovnost, sociální spravedlnost, ženy v hospodářství
Bibliografický záznam: MACEK, Josef. Základy sociální politiky. Praha:nákladem ústředního dělnického knihkupectví a nakladatelství. 1925, s. 370. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: nákladem ústředního dělnického knihkupectví a nakladatelství
Rok: 1925
Rozsah stran: 370
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Vysvětlení a analýza jednotlivých zásad sociální politika dle autorova pohledu z meziválečných let. Osvětluje proč je vláda bez sociální politky stějně špatná jako vláda se špatnou sociální politikou.

(Jergon Roman)

Hodnocení:

Kniha je velmi obsáhlá, vysvětluje dnes již velmi dobře známé pojmy, i pojmy které bychom již do sociální politiky nezařadili. Je to zajímavý pohled do sociálního cítění ve dvacátých letech 20. století.

(Jergon Roman)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání