Malthusova nauka a některé novodobé jevy populační

Autor: Horáček, Cyril
Typ: kniha
Klíčová slova: Malthusova teorie
Bibliografický záznam: HORÁČEK, Cyril. Malthusova nauka a některé novodobé jevy populační. Brno:Barvič & Novotný. 1922, s. 75. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Barvič & Novotný
Rok: 1922
Rozsah stran: 75
Dostupnost v BE: Plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Kniha zachycuje populační vývoj od 17. století do počátku 20. století spolu se statistickými údaji o pohybu obyvatelstva a nabízí výklad Malthusovy teorie i nových populačních teorií.

(Lišková Zuzana)

Hodnocení:

Úvod knihy podává obraz populačního vývoje od 17. století do počátku 20. století a představuje zákony vycházející z Malthusovy nauky a jejich aplikaci v praxi. Rozebírán je zejména fakt, že růst obyvatelstva je omezován životními potřebami.
Druhá kapitola (Theorie o klesání plodnosti a jejich kritika) poskytuje srovnání Malthusovy teorie s novodobým populačním vývojem, přičemž se nabízí nové populační teorie a jejich výklad spolu s úrovní natality.
Třetí kapitola (Malthusova nauka a theorie o klesání plodnosti) vysvětluje možné příčiny klesání plodnosti, míry natality a úmrtnosti a rozpory mezi jednotlivými teoriemi.
Čtvrtá (Rozbor populačních dat v zemích českých) a pátá (Rozbor populačních dat na Slovensku) kapitola jsou statistickou analýzou pohybu obyvatelstva v Česku a na Slovensku v letech 1871-1913 a 1914-1919 s podrobnými statistickými údaji o úmrtnosti, počtu narozených a počtu sňatků. Výsledky analýzy jsou následně zhodnoceny v kapitole šesté (Demografická teorie novodobých jevů populačních) a rozebírají se zde jejich příčiny. Poukazuje se i na zvýšený vliv antikoncepčních prostředků na tehdejší obyvatelstvo.
Sedmá kapitola (Vývoj populačních poměrů v českých zemích a světová válka) zachycuje statistické údaje pohybu obyvatelstva v čase války, přičemž je zde zdůrazněn fakt obtížnosti výkladu získaných údajů kvůli jejich zkreslení, neúplnosti a zevšeobecnění. Kromě výsledků se nabízejí i možné příčiny daného nepříznivého populačního vývoje a jejich vliv na hospodářský vývoj země.
Kapitola osmá (Novodobé jevy pohybu obyvatelstva a populační politika) zachycuje pravidla, kterými by se měla populační politika řídit a taky se zdůrazňuje její význam jak pro stát, tak pro jeho obyvatele. Shrnují se zde i příčiny poklesu úmrtnosti a poklesu plodnosti a podává se obraz situací v různých částech světa a návrhy na řešení těch, které jsou kritické.
V závěru knihy jsou odpovědi na možné námitky ke statistickému rozboru a shrnutí poznatků některých teorií, zejména Malthusovy a Wolfovy.

(Lišková Zuzana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání