Změny v hospodářském a sociálním rozvrstvení obyvatelstva českých zemí

Autor: Boháč, Antonín
Typ: kniha
Klíčová slova: obyvatelstvo, pozemková reforma, průmysl, sčítání lidu, zaměstnanci, zemědělství
Bibliografický záznam: BOHÁČ, Antonín. Změny v hospodářském a sociálním rozvrstvení obyvatelstva českých zemí : Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou v období 1932-33. Praha:Česká společnost národohospodářská. 1933, s. 31. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká společnost národohospodářská
Rok: 1933
Rozsah stran: 31
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Z výsledků sčítání lidu je snadné zjistit, že během světové války bylo málo novorozenců a následně málo lidí v produktivním věku. Postupně se snižoval také počet manuálních pracovníků. Pozemková reforma, která byla sestavena za účelem zvýšení nebo alespoň na udržení zemědělců, měla spíše negativní dopad.

(Pešicová Kateřina)

Hodnocení:

Za jediný úplný pramen, ze kterého můžeme čerpat informace, považuje autor sčítání lidu. Výsledky sčítání jsou závislé na době hospodářského dění. Například během světové války bylo málo novorozenců a následně málo lidí v produktivním věku. Ti však byli doplněni imigranty. Také docházelo k rychlejšímu snižování počtu obyvatel pracujících manuálně na výrobě statků než lidí ve veřejné administrativě. Po světové válce se tempo vývoje zrychlilo. Nejen že se zvětšil odliv od zemědělství, ale také byl odvrat od výroby. Za účelem posílení rolnického stavu byla proto přijata pozemková reforma. I přesto byl rolnický stav stále velmi slabý. Pozemková reforma, která rozparcelovala půdu do soukromého vlastnictví, především připravila lid o práci. V letech 1921-1930 přibylo v českých zemích obyvatel nacházejících se v produktivním věku (15-65 let). Zatímco produktivita zemědělství se zvýšila jen nepatrně, průmysl vzrostl téměř o 300 000 pracovníků. Zaměstnanců ve státních a veřejných zřízeních přibylo jen o 1,9 %. Neúměrně vzrostl také železniční personál, proto došlo k prudkému zdražení.

(Pešicová Kateřina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání