Hospodářsky život a úvěr

Autor: Maiwald, Karel
Typ: kniha
Klíčová slova: dělba práce, hospodářská krize, hospodářský život, úvěr, volný kapitál
Bibliografický záznam: MAIWALD, Karel. Hospodářsky život a úvěr. Družstevní práce, 1937, s. 327. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Družstevní práce
Rok: 1937
Rozsah stran: 327
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Kniha přímo reaguje na celosvětovou hospodářskou krizi a snaží se ukázat, že nám přinesla i něco dobrého. A to zejména v názoru na otázky měnové a úvěrové, zejména pak v oceňování významu veřejných investic. Dále se snaží ukázat úvěr jako klíč k uvedení potencionálních sil hospodářství do pohybu.

(Rosocha Filip)

Hodnocení:

Karel Maiwald patří mezi významné české ekonomy 30. let.výrazně ovlivněnými Keynesem. A takto zaměřená je i celá tato kniha.
Na počátku se popisuje teoretické ztráty na potenciálním produktu a pokládá otázku, zda byly tyto ztráty nevyhnutelné?
Velice zajímavá bylo sledovat polemiky s Englišem. Maiwald odmítá neexistenci “volného kapitálu“ a naopak ve veřejných investicích vidí jednu z cest z krize. A to jak pro otázku oživení soukromé hospodářské činnosti, pro niž je důležitá politika levného úvěru, tak  pro otázky veřejných investic, jejichž financování je podmíněno řádným fungováním úvěrové soustavy. Při řešení tohoto problému přikládá největší důraz na záměrnou úvěrovou politiku a usměrňování intenzity spoření a spotřeby.
Dále Maiwaldova práce nabývá stále více keynesiánské podoby. Jména kapitol „Problém likvidity“ a „Úvěr a ceny“ jsou toho důkazem.
Tato kniha je psána živým a zajímavým stylem a je patrná jeho orientace ke keynesiánství. Pokouší se shrnout poznatky především v oblasti úvěrové politiky, které nám hospodářská krize přinesla.

(Rosocha Filip)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání