Československé kartely

Autor: Hexner, Ervín Paul
Typ: kniha
Klíčová slova: finanční kapitál, kartely, monopoly, podnikání
Bibliografický záznam: HEXNER, Ervín Paul. Československé kartely : Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou v období 1932-33. Praha:Česká společnost národohospodářská. 1933, s. 27. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká společnost národohospodářská
Rok: 1933
Rozsah stran: 27
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Podniky se sdružují v kartely především proto, aby využily specifické výhody. Kartelové podniky se snaží ovlivnit trh. Na druhou stranu však kartel může posloužit jako ochrana proti monopolu.

(Pešicová Kateřina)

Hodnocení:

Začátkem moderního kartelového hnutí se označuje den velkého vídeňského burzovního krachu. Za důvod, proč se podniky sdružují v kartely, považuje autor využití specifických výhod firmami, které lidem a finančnímu kapitálu přibývají v geometrické řadě. Kartel je tedy sdružení podnikatelů, kteří mají za cíl podstatně ovlivňovat trh. Uzavírají obligačně-právní ujednání buď na určitou, nebo neurčitou dobu.  Z toho vyplývá, že kartely neslouží k ochraně a podpoře hospodářských poměrů. Na druhou stranu, kartel může posloužit jako ochrana proti velkým, ostrým a trvalým spojením jako je například monopol. Pokud kartel dobře funguje, jeho podstatou se stává snížit obchodní i technickou režii a dopravní náklady. Všechny kartely tedy nejsou namířené proti konzumentům.

(Pešicová Kateřina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání