Mezery teologické teorie národního hospodářství

Autor: Maiwald, Karel
Typ: kniha
Klíčová slova: Engliš, národohospodářské soustavy, noetika, směna, účel, užitek
Bibliografický záznam: MAIWALD, Karel. Mezery teologické teorie národního hospodářství : k noetickému východisku Englišovy "Soustavy národního hospodářství". Sborník věd právních a státních, 1932, s. 11. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Sborník věd právních a státních
Rok: 1932
Rozsah stran: 11
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Kritika Englišovy „Soustavy národního hospodářství“, ale i dalších prací s tím souvisejících. Jsou zde vymezeny mezery a provedeno doplnění a vysvětlení některých faktických chyb. Autor se pouští i do problému směny po stránce noetické a doplňuje teleologickou teorii kauzálními poznatky.

(Rožánková Alice)

Hodnocení:

Tato práce je spíš kritikou než odborným výkladem nebo analýzou daného problému. Profesor Maiwald se pustil do filozofických, teleologických, popřípadě teleologicko-noetických úvah nad Englišovými pracemi, převážně se pozastavil nad „Soustavou národního hospodářství“.
 Englišovi je vyčítáno, že teleologické poznatky jsou vždy na základě účelových souvislostí (finální nexus), kdežto on zavádí i kauzální a normativní souvislosti.
 Další chybu vidí v rozporu při vysvětlení směny. Jelikož směna je samostatným subjektem na trhu, nemůže být nad ní vytvořena vyšší soustava teologických poznatků. Kdyby to šlo, tak by subjekty směny musely být zbaveny samostatných rozhodnutí a to lze pouze v přísném komunistickém hospodářství, kde směna zaniká.
 V neposlední řadě autor kritizuje matematické vysvětlení, kdy Engliš obhajuje matematické vztahy mezi prvky účelových souborů, které podle něj mohou vytvořit účelové souvislosti natolik potřebné pro teologickou teorii. Autor mu však vyčítá, že zde mění celou formulaci teologické noetiky.
 Závěrem konstatuje, že celý pokus o vysvětlení národohospodářských jevů teleologickou teorií není úplně marný přesto, že to fakticky nejde. Z hlediska vývoje hospodářství to Maiwald považuje za cenný přínos negativní.
 Osobně mi tato kniha nepřišla zcela informačně obohacující. Autor se poměrně často myšlenkově opakoval a celá kniha byla postavena na teleologických a filozofických základech, což pro mě není úplně lákavé. Tuto knihu bych ale doporučila těm, kteří mají rádi teleologii, filozofii a způsob tohoto myšlení.

(Rožánková Alice)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání