Záměrné hospodářské podnikání na přechodu z krise

Autor: Radouš, František
Typ: kniha
Klíčová slova: hospodářská krize, hospodářský plán, podnikání
Bibliografický záznam: RADOUŠ, František. Záměrné hospodářské podnikání na přechodu z krise : Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou v období 1932-33. Praha:Česká společnost národohospodářská. 1933, s. 27. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká společnost národohospodářská
Rok: 1933
Rozsah stran: 27
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Uvedení tří hlavních bodů, které je nutno dodržovat při sestavování hospodářského plánu a jejich podrobné popsání. Nutné včasné přizpůsobení a znovuzřízení hospodářství.

(Pešicová Kateřina)

Hodnocení:

Ihned v úvodu přednášky autor dává užitečnou radu – ten, kdo se dokáže nejrychleji a nejúčelněji přizpůsobit přechodům hospodářských poměrů, na tom bude vždy nejlépe. Dobrý podnikatel musí hledat vhodný kompromis mezi obchodní hybností a odbornou důkladností. Pro jakýkoliv plán musí být předem stanoven cíl a při sestavování generálního plánu by se měly sledovat tyto tři body:
1. vhodná pracovní organizace
2. finanční pořádek
3. hospodářské podnikání.
Domnívá se, že poválečná nechuť k práci již byla vyléčena. Naše hospodářství již potřebuje jen přizpůsobení a znovuzřízení. Pokud bude tato rekonstrukce udělána včas a účelně, budeme na nový hospodářský vývoj lépe připraveni než konkurence.

(Pešicová Kateřina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání