Pracovní důchody, výroba a spotřeba

Autor: Maiwald, Karel
Typ: kniha
Klíčová slova: nominální a reálné důchody, pohyb cen, poruchy nabídky a poptávky, Produktivita práce, státní, výrobnost
Bibliografický záznam: MAIWALD, Karel. Pracovní důchody, výroba a spotřeba. Praha:zvláštní otisk ze sociální revue. 1938, s. 26. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: zvláštní otisk ze sociální revue
Rok: 1938
Rozsah stran: 26
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Pojednání o vzrůstající produktivitě a s ní související nadprodukce. Je zde řešen vztah výroby a spotřeby ve spojitosti s poruchami nabídky (ve výrobě) a s poruchami na straně poptávky, které mají dvě příčiny: růst spotřeby nebo investiční činnosti. Závěrem jsou navržená řešení, jakým způsobem lze usměrnit zvýšený proud výroby.

(Rožánková Alice)

Hodnocení:

Kniha prof. Maiwalda zcela určitě patří mezi velice srozumitelné čtení, kde je problém podán jasně a zřetelně. Je zde řešen problém zvyšující se produktivity, který je přehledně analyzován. Celá analýza je rozdělena do tří tématických okruhů – základní skutečnosti problému vzestupu produktivity, teorie nadvýroby (podspotřeby) a řešení v podobě usměrnění zvyšujícího se proudu výroby.
Na začátku je nastíněn problém a důvody zvyšující se produktivity, je ukázán vývoj v době krize a motiv zacyklení tohoto tématu, které je ilustrováno na dočasném zlepšení a nutnosti přípravy na zpětný náraz při motivu ztráty intenzity a vyčerpání.
Další část pojednává o nadprodukci, kterou zdůvodňuje jako poruchu na straně nabídky, ale i poptávky. Jeden ze závěrů, který zde vyplynul, je, že by nemělo v podstatě docházet k nadprodukci, ale pouze k přesunům. Kdyby docházelo k samotné nadprodukci, tak by to mělo nepříznivé důsledky na hospodářský život.
Závěrem jsou nabídnuty možnosti řešení – a) možnost snížení cen a tím zvýšení reálných důchodů, b) ponechání cen beze změn a zajistit zvýšení nominálních důchodů, c) v poslední řadě zásahy státu v podobě veřejných investic.
Osobně pro mě toto čtení bylo překvapivě jednoduché a velice srozumitelné, ale neznamená to, že by zde chyběla odbornost. Myslím si, že je těžké podat řešení odborných věcí tak, aby byly přístupné i nezasvěceným jedincům. Ale pro mě není pochyby, že v této práci to profesor Maiwald zvládl naprosto s přehledem.

(Rožánková Alice)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání