Finanční věda

Autor: Drachovský, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: Daně, Dávky, Finanční věda, Národní hospodářství, Poplatky, Přímé daně, Státní finance, Taxy, Veřejné hospodářství, Veřejné úhrady
Bibliografický záznam: DRACHOVSKÝ, Josef. Finanční věda. Praha:Nákladem vlastním, V komisi spolku Všehrd. 1934, s. 141. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Nákladem vlastním, V komisi spolku Všehrd
Rok: 1934
Rozsah stran: 141
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

Autor se v knize zabývá naukou o financích a veřejném hospodářství. Hovoří zejména o veřejných úhradách a jejich typech, daních, státním dluhu, veřejných financích a národním hospodářství. V knize je zmiňována nejen aktuální situace, ale také historický vývoj.

(Havlíček Jan)

Hodnocení:

Autor se v knize zabývá, jak už název napovídá, finanční vědou. Tématem se zabývá komplexně. Číst knihu i vyhledávat v ní informace není složité, kniha je přehledná.
V první hlavě se autor zabývá obecnými informacemi, jako je historie a vývoj nauky o financích, veřejném hospodářství a vymezením základních pojmů. V následujících hlavách se poté autor věnuje jednotlivým problematikám podrobně. Druhá hlava hovoří o veřejných úhradách, daních, jejich typech, vývoji, ale i dopadech a státním dluhu. Ve třetí hlavě autor zmiňuje mezinárodní poměry veřejných financí a státní finance. Čtvrtá hlava pak hovoří o veřejné hospodářské správě a kontrolních mechanismech.
V druhé polovině knihy (hlava V–X) se autor zabývá jednotlivými druhy úhrad a daní. V páté hlavě jsou to především daně a poplatky, taxy, daně z úplatných převodů věcí movitých, immobiliární poplatky, atd. V šesté hlavě autor hovoří o dávkách účelových, v sedmé hlavě pak o monopolových daních. Osmá hlava se týká přímých daních (daň důchodová, pozemková, výdělková, rentová, apod.) Devátá hlava řeší daně spotřební (daň lihovou, cukerní, daň z masa, daň uhelnou, daň z vodní síly a jiné.) Poslední, desátá hlava pak řeší především daně kapitálové, zejména pravé daně kapitálové a daň z obratu. V závěru publikace se autor věnuje rozdílu mezi hospodářstvím veřejným a národním.
Autor tak prostřednictvím této publikace poskytuje ucelený pohled na finanční vědu a daňový systém se všemi výhodami a úskalími. Informace jsou poskytovány objektivně a na základě podložených fakt.

(Havlíček Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání