Hospodářská funkce akciové společnosti

Autor: Hejda, Jiří
Typ: kniha
Klíčová slova: akciová společnost, koncern, konkurence, volná soutěž
Bibliografický záznam: HEJDA, Jiří. Hospodářská funkce akciové společnosti. Praha:Česká národohospodářská společnost. 1930, s. 149. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká národohospodářská společnost
Rok: 1930
Rozsah stran: 149
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

Vztah podnikání a trhu, formy hospodaření. Změny funkce akciových společností, koncentrace hospodářských odvětví.

(Jandejsková Klára)

Hodnocení:

Knížka v úvodu řeší otázku, zda dochází k přeměně volné hospodářské soutěže na stále více plánovité hospodářství s tendencí monopolistického vytváření trhu. Popisuje, že dochází k přechodu od individualistického hospodaření k podnikání kolektivnímu. Volná soutěž se nahrazuje systémem smluv a vztahů. Ideálem se stává regulace. Proto pro dobu konce 19. stol., dobu rozmachu, se stává akciová společnost ideální formou organizace. Akciová společnost zatlačila do pozadí jiné formy podnikání. Přirozeným důsledkem růstu akciových společností je, že se původní kapitalistická funkce mění ve funkci sociální. Drobní akcionáři se nemohou podílet na řízení a rozhodování podniku, tyto pravomoci přecházejí do rukou manažerů, vedení a vlastnictví se stává odděleným. Ubývá akcionářů, kteří mají zájem jak výrobní tak kapitalistický, u akcionářů obvykle převažuje už pouze jeden zájem. Problém tkví v tom, že velcí kapitalisté ovládají majoritně podnik a lidé, kteří nemají tolik akcií, ale mají výrobní zájmy, a vědí, jak společnost řídit, aby si vedla co nejlépe, vliv nemají skoro žádný, jsou oproti kapitalistům v menšině.
Postupným vývojem se akciové společnosti pomocí výměny akciového kapitálu začaly soustřeďovat do jednoho velkého koncernu, jenž podléhá jednotnému vedení. V koncernu jednotlivé společnosti zůstávají právně samostatné, tím se koncern liší od fůze, kde společnosti splynou v jednu. Roste také mezinárodní koncentrace, národní společnosti se mění v hospodářství nadnárodní, výrobu ovládá a řídí mezinárodní zájem. Lze přepokládat, že tento vývoj bude do budoucna stále pokračovat.
Dle mého názoru je tato knížka velmi nadčasová, podobné otázky, jako knížka řeší, jsou stále aktuální. Stále se vedou spory, zda nadměrná koncentrace v odvětví škodí či ne. Zda je potřeba určitá odvětví regulovat či ne, zda monopol je neefektivní nebo neefektivní. Na tyto otázky stále neexistuje jednoznačná odpověď. Každá zájmová skupina má na tuto problematiku jiný názor.
Akciová společnost je i v dnešní době jednou z nejrozšířenějších forem organizace a potýká se stejnými problémy, které byly popsány v této knížce.
Proto bych tuto knížku označila z hlediska ekonomické teorie za velmi přínosnou a zájemcům o tuto problematiku bych určitě doporučila její přečtení. Vznik, vývoj a problémy akciových společností jsou tu velmi dobře a pochopitelně popsány, takže přečtením této knížky lze dobře doplnit vědomosti o akciových společnostech.

(Jandejsková Klára)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání