Omyly a skutečnosti ze tří let zemědělské krise

Autor: Mayer, Alfred Maria
Typ: článek
Klíčová slova: struktura zemědělství, zemědělská výroba, zemědělské ceny
Bibliografický záznam: MAYER, Alfred Maria. Omyly a skutečnosti ze tří let zemědělské krise. Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933). Praha:J. Otto. 1933, roč. XXXVIII., s. s. 217-228. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1933
Ročník: XXXVIII.
Rozsah stran: s. 217-228
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek přináší poměrně detailní pohled na zemědělskou výrobu v období tří let ekonomické krize. Popisuje složení českého zemědělství a výkupní ceny komodit (bez přesných čísel). Při krizi se zhroutili všechny pilíře zemědělství. Autor ukazuje, jak se krize zemědělství přenáší na krize celé společnosti. Dále podává návod, jak čeští zemědělci mohou čelit změněné světové situaci.  Následně jsou připojeny i důvody českých rolníků pro pěstování obilí a produkční výkazy dvou zemědělských družstev.

(Schmödl Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání