Samospráva práce

Autor: Modráček, František
Typ: kniha
Klíčová slova: dělnické hnutí, socialismus, výrobní družstva dělnická
Bibliografický záznam: MODRÁČEK, František. Samospráva práce. Praha:Nákladem ústředního dělnického knihkupectví a nakladatelství. 1918, s. 241. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Nákladem ústředního dělnického knihkupectví a nakladatelství
Rok: 1918
Rozsah stran: 241
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

Autor v tomto díle pojednává o nových poměrech pracujících, poměrech námezdních. Popisuje samosprávu práce v 19. století, vývoj ve výrobních družstvech a jejich tržby. Kritizuje vzrůstající vykořisťování dělníků, kteří nemají jakýkoli zájem na práci, a navrhuje reformu stávajících pracovních poměrů.

(Zaderlíková Šárka)

Hodnocení:

V první části knihy autor popisuje nový poměr námezdní jako námezdní „vykořisťování“ a další národohospodáři zde uvádějí, že jde o „civilizovanější pokračování otroctví“. Jak vidíme, situace dělníků se s novým pracovním poměrem nezměnila, jen otroctví se přejmenovalo na poměr námezdní.
    Druhá část je hůře čtivá, protože se zde popisuje vývoj dělnických družstev v jednotlivých zemích, tržby jednotlivých druhů družstev a vzrůst tržeb mezi rokem 1911 a rokem 1912. Ke konci druhé části se zmiňuje, že společnost je banda sobců a na práci by se mělo hledět jako na činnost družstevní v zájmu všech, ne pro mzdu.
    V další části se zmiňuje o družstvech sociálně-komunistických. Líbí se mu pracovitost členů družstev a to, že sledují morální cíle života, ale na druhou stranu kritizuje nestálost členů a následný rozklad družstev. Tato část byla poměrně zajímavá. Líbilo se mi, jak autor s respektem popisoval zmírněný majetkový pud u sociálně-komunistických družstev, ale jak víme, v těchto dobách jim nic jiného nezbývalo.
    Poslední část už pro mne nebyla tak zajímavá, zde se objevovaly popisy dělnického podílnictví formy vlastnictví.

(Zaderlíková Šárka)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání