Hospodářský život a právní jistota

Autor: Hexner, Ervín Paul
Typ: článek
Klíčová slova: Československá republika, Hexner, právní jistota, právní norma, právní řád
Bibliografický záznam: HEXNER, Ervín Paul. Hospodářský život a právní jistota. Obzor národohospodářský XXXI. (1926). Praha:J. Otto. 1926, roč. XXXI., s. s. 590 - 603. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1926
Ročník: XXXI.
Rozsah stran: s. 590 - 603
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek o právních normách z komplexního pohledu. Autor popisuje od cesty normy k lidem, přes nabytí platnosti, po výklad normy právníky veřejnosti. Následuje rozbor právní normy jako takové.
V druhé části se autor zabývá konkrétně právním řádem Československé republiky.
Třetí část tvoří autorův pohled na vztah legislativy a „hospodářského života“.

(Řehová Vendula)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání