O vývoji sociálního myšlení v Československu

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: Mezinárodní kongres sociální politiky 1924, národní hospodářství, sociální myšlení
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. O vývoji sociálního myšlení v Československu. Obzor národohospodářský XXIX. (1924). Praha:J. Otto. 1924, roč. XXIX., s. s. 433–437. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1924
Ročník: XXIX.
Rozsah stran: s. 433–437
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Jedná se o proslov v zahajovacím sezení mezinárodního sjezdu sociální politiky v Praze dne 2. října 1924. Autor objasňuje, proč byla Praha vybrána jako sídlo tohoto mezinárodního kongresu. Československá republika podle něj patří k nejprůmyslovějším evropským státům. Zdůrazňuje nejen hospodářský vývoj, ale především nemálo důležitý vývoj sociálněpolitický. Dále autor objasňuje, jak se vyvíjelo sociální myšlení, a zmiňuje nejvýznamnější sociální myslitele chronologicky od historických po v té době současné.

(Sedlická Monika)

Hodnocení:

Už husitské hnutí usilovalo o hospodářskou a sociální reformu. Později bylo vystřídáno učenými národohospodáři, například prvním učitelem národního hospodářství Josefem Ignácem Bučkem nebo Jiřím Buquoyem, který doplnil Smithovo učení. Dalším zmiňovaným sociálním myslitelem je Bernard Bolzano, jenž bojoval proti nerovnosti lidí nebo dědickému právu. Vzpomínán je též Matouš Klácel, zakladatel filantropických řádů, František Ladislav Rieger zabývající se dělnickou otázkou nebo František Ladislav Chlebodár, rádce a vůdce českého hnutí dělnického, družstevního i politického. Po rozdělení Karlovy univerzity podle národností se prvním českým národohospodářem stal Albín Bráf, tvůrce mnoha cenných publikací. Autor nezapomněl samozřejmě ani na Tomáše Garriguea Masaryka, který vždy bojoval proti nespravedlnosti, bezpráví a křivdě. Tito všichni, a mnoho dalších, burcovali v českém národě sociální myšlení. Právě díky nim český stát kráčí v čele sociálního pokroku.

(Sedlická Monika)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání