Obilní monopol, jeho stav a dnešní úkoly

Autor: Feierabend, Ladislav
Typ: kniha
Klíčová slova: Československá obilná společnost, efemérní instituce, obilný monopol, princip ancienity
Bibliografický záznam: FEIERABEND, Ladislav. Obilní monopol, jeho stav a dnešní úkoly. Praha:Česká společnost národohospodářská v Praze. 1937, s. 23. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká společnost národohospodářská v Praze
Rok: 1937
Rozsah stran: 23
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Ve své přednášce z listopadu 1937 se Feierabend pokouší vysvětlit důvody vzniku Československé obilné společnosti  coby dočasné monopolní  instituce na trhu s obilím, která měla pomoci překonat krizi ve 30. letech. Instituce byla založena roku 1934 na dobu 3 let, v červnu 1937 však byla její činnost prodloužena o další tři roky. Snaží se zhodnotit, zda bylo dosaženo cílů, které vedly ke vzniku společnosti, a zdůvodnit pokračování její činnosti.
 

(Rosocha Filip)

Hodnocení:

Přednáška Ladislava Feierabenda mě velice zaujala. Snaží se velmi živě popsat důvody, které vedly ke vzniku Československé obilné společnosti a zhodnotit, jak si s těmito úkoly poradila.
Přisuzuje obilnému monopolu význam při překonávání krize i význam státně-politický, obchodně-politický či při zvyšování stavebního ruchu na venkově. Podrobně také vysvětluje, proč bylo nutno odstranit princip ancienity,  kdy je při udělování licence zohledněna tradice působnosti v oboru. Toto mělo velmi tragické následky pro export čsl. ječmene. Obilný monopol zastával také sociální funkci, protože stabilizoval ceny chleba a mouky a chránil tak spotřebitele před cenovými výkyvy.
Feierabend byl velkým zastáncem Československé obilní společnosti, snažil se přesvědčit veřejnost o její prospěšnosti a o nutnosti její přeměny na trvalou instituci. Toto je z jeho přednášky více než patrné a  také doloženo konkrétními čísly. Nicméně se nebojí poukázat i na negativa, která jsou s Československou obilnou společností spojená.
 

(Rosocha Filip)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání