Hospodářská politka velkých států a mezinárodní politika měnová

Autor: Podpěra, Otomar
Typ: článek
Klíčová slova: měnová politika, zlatý standard
Bibliografický záznam: PODPĚRA, Otomar. Hospodářská politka velkých států a mezinárodní politika měnová. Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933). Praha:J. Otto. 1933, roč. XXXVIII., s. s. 432–435. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1933
Ročník: XXXVIII.
Rozsah stran: s. 432–435
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor popisuje současný vývoj měnové a hospodářské politiky v zemích zlatého bloku v kontextu snah o znovuzavedení zlatého standartu. Jmenovitě analyzuje a na statických datech dokládá kroky Anglie, USA a Německa, které zabraňují znovuzavedení zlatého standartu. V závěru vyvozuje, že nejsou odstraněny všechny bariéry mezinárodního obchodu, aby mohl být zlatý standart znovu zaveden.

(Vávra Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání