Národohospodářská politika

Autor: Mildschuh, Vilibald
Typ: kniha
Klíčová slova: Agrární politika, Obchodní politika, Průmyslová politika
Bibliografický záznam: MILDSCHUH, Vilibald. Národohospodářská politika : část II. Praha:Nákladem vlastním – v komisi spolku československých právníků „Všehrd“. 1931, s. 274. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Nákladem vlastním – v komisi spolku československých právníků „Všehrd“
Rok: 1931
Rozsah stran: 274
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Kniha popisuje strukturu národohospodářské politiky a tři její segmenty formou učebnicového výkladu.

(Pešek Martin)

Hodnocení:

Tato kniha danou problematiku popisuje vcelku detailně a věcně. Jednotlivé oddíly a paragrafy jsou přehledně zpracovány. Autor často odkazuje na příklady z Evropy (např. Německo, Rakousko, Velká Británie) i zámoří (USA, Austrálie) z přelomu 19. a 20. století.
Výklad je stručný a faktografický. Publikace může být pro studenta vhodným doplňkem např. při opakování či připomenutí si učiva, ale jistě ne vyčerpávajícím zdrojem dané problematiky, jak ostatně sám autor v úvodu zmiňuje.

(Pešek Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání