Pozadí hospodářských problémů Ameriky

Autor: Friedrich, Vilém J.
Typ: článek
Klíčová slova: minimální mzda, program NIRA, teorie kupní síly, zdanění
Bibliografický záznam: FRIEDRICH, Vilém J. Pozadí hospodářských problémů Ameriky. Obzor národohospodářský XLIII. (1938). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1938, roč. XLIII, s. s. 1-10. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1938
Ročník: XLIII
Rozsah stran: s. 1-10
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek se zaměřuje na politiku prezidenta Roosevelta, která ačkoli byla považována za socialistickou, měla ve skutečnosti podle jeho přesvědčení pomoci i kapitalistům a měla směřovat především ke stabilizaci hospodářského vývoje. Ústřední otázkou byl poměr výroby spotřebních statků a kapitálových zisků, aby byl udržen co nejrychlejší hospodářský růst bez větších výkyvů. Ačkoli některé studie tvrdily, že jedinou cestou ke zvýšení kapitálových investic je omezení spotřeby, opak se prokázal pravdou a hlavním bodem Rooseveltova programu se stalo povzbuzení spotřeby. V další části se článek zabývá Teorií kupní síly, kdy se Roosevelt snažil o zvýšení důchodů všech vrstev. Zavedl minimální daň a prostřednictvím programu NIRA vyvíjel tlak na průmyslové podniky, aby své konkurenční spory řešili ne tlaky na mzdy, ale uzavíráním vzájemných dohod. To se však později ukázalo býit neslučitelné s ústavní listinou Spojených států a program NIRA ztroskotal. Dobře myšlené, ale špatně podané a přijaté Rooseveltovy kroky jako např. zvýšení zdanění podnikatelských zisků nebo pokus o omezení pravomoci nejvyššího správního soudu, sloužili opozici k ostré kampani proti Rooseveltovi, která vyvrcholila jarním stávkovým hnutím. Po ukončení stávek došlo počátkem léta k neočekávanému  ochabnutí výrobní činnosti a mírný pokles indexů vyvolal u investorů, kteří byli z politických důvodů po celý rok přesvědčování, že se něco musí stát, rychlý útěk z burzy. Burzovní krach vyvolal pokles celkové výroby téměř o polovinu a celkových cen průměrně o 30%. Podle autora bude pro další vývoj rozhodující ochota vládních a podnikatelských kruhů dohodnout se o sporných otázkách a dále pak tendence cenového vývoje zejména maloobchodních a burzovních cen. Pro budoucí vývoj je také nutné si uvědomit, že byla silně posílena pozice prezidenta, a tak ačkoliv je vydávání veřejných prostředků rámcově dáno rozpočtem, o podrobnostech rozhoduje prezident.

Na závěr lze konstatovat, že během několika krizových let bylo americké hospodářství zatíženo daňovým břemenem, které se svým zatížením amerických poplatníků přiblížilo k daňovému břemenu v Evropě.

(Lochmanová Kristýna)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání