Národohospodářská theorie

Autor: Mildschuh, Vilibald
Typ: kniha
Klíčová slova: hospodářský vývoj, kapitál, peníze, práce, půda, užitek
Bibliografický záznam: MILDSCHUH, Vilibald. Národohospodářská theorie. Praha:Spolek českých právníků „Všehrd“. 1922, s. 96. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Spolek českých právníků „Všehrd“
Rok: 1922
Rozsah stran: 96
Dostupnost v BE: Plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Tato kniha podává ucelený pohled na hospodářskou teorii. Shrnuje názory řady ekonomů a V. Mildschuh dokáže brilantně objasnit nedostatky či naopak vyzdvihnout přínosy různých teorií. Kniha je velmi čtivá a přehledná.

(Truhelková Jana)

Hodnocení:

Kniha je rozdělena do třech částí:
A.    Úvodní část
Tato část vypovídá o významu národohospodářské vědy a jejím vztahu k ostatním vědám – k sociologii, etice, psychologii a matematice. Dále je zde podán přehled o dějinách národohospodářské vědy, a to od hospodářského systému založeného na otroctví až po abstraktní bádání představené Rakouskou školou (K. Menger), Američany (J. B. Clark) či Italy (Pareto).

B.    Všeobecné pojmy a zákony platné ve všech stádiích (všeobecná ekonomika)
V této části Mildschuh charakterizuje pojmy jako jsou potřeba a Gossenův zákon o ubývající intenzitě potřeb, dále hospodářské statky a výkony, spotřeba, výroba a stupně výroby, hodnota statků a výkonů, práce, kapitál, půda, dále vymezuje hlavní principy určující rozdělení a intenzitu výroby na základě všeobecného zákona.

C.    Vývoj od hospodářství nesměnného k hospodářství směnnému
V této kapitole se zabývá vývojem populace a Malthusovou teorií. Dále dělbou práce, jejím vznikem a vývojem. Charakterizuje také vznik peněz a státní úpravu peněžnictví. V poslední části se zabývá stupni hospodářského vývoje.

Pozn.: Tato kniha neprošla tiskárnou – občasné problémy s čitelností.

(Truhelková Jana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání