Nejnovější pokusy o reformu živnostenského řádu v Rakousku

Autor: Gruber, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: reforma živnostenských předpisů. živnostenské podnikání, živnostenské komory, živnostenské právo, Živnosti
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Nejnovější pokusy o reformu živnostenského řádu v Rakousku. Praha:Obchodní a živnostenská komora. 1906, s. 131. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Obchodní a živnostenská komora
Rok: 1906
Rozsah stran: 131
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Kritický komentář k dobové reformě živnostenského práva v Rakousku- Uhersku.

(Musil Jiří)

Hodnocení:

Tato práce je ve své podobě pokračováním knihy od téhož autora (Josefa Grubera), která byla vydána v roce 1904 pod názvem O vývoji živnostenského zákonodárství v Rakousku a o cílech reformy živnostenské, protože na ní svým způsobem navazuje a rozvádí autorovy myšlenky z této práce s ohledem na dílčí posun autorových názorů během dané doby. Práce je velmi detailní a podrobná v líčení reformy živnostenského práva v Rakousku - Uhersku a po dílčích částech popisuje připravované změny v živnostenských právních předpisech v Rakousku – Uhersku a hodnotí jejich dopad na adresáty právních norem. Nabízí poměrně přesný popis tehdejší právní úpravy a zároveň ukazuje na autorovo liberální smýšlení. 

(Musil Jiří)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání