Daňová únosnost výnosů a důchodů

Autor: Novotný, Jan Maria
Typ: kniha
Klíčová slova: daň, daňová spravedlnost, důchod, rozvržení daně, teorie zdanění, výnos
Bibliografický záznam: NOVOTNÝ, Jan Maria. Daňová únosnost výnosů a důchodů. Praha:V komisi Bursíka & Kohouta. 1928, s. 123. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: V komisi Bursíka & Kohouta
Rok: 1928
Rozsah stran: 123
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor definuje pojmy výnos a důchod a podrobně se jimi zabývá z teoretického hlediska. Dále definuje daň a diskutuje její funkci, účel a rozvržení. Teoretické poznatky o formách zdanění aplikuje na hospodářský život.

(Šubrt David)

Hodnocení:

Kniha je teoretická a velmi abstraktní, což jí činí poměrně špatně čtivou a pro případného laického čtenáře velmi obtížnou - je zjevné, že byla určena pro odbornou veřejnost. Některé citace, jakožto i velké množství poznámek pod čarou jsou v německém jazyce, což je v dnešní době na obtíž vzhledem k faktu, že ne každý akademik ovládá tento jazyk. Autor je velmi důsledný, používá velké množství literatury - překvapil mě např. počet různých citovaných autorů (196). Vzhledem k jejímu zaměření není v dnešní době kniha dost dobře využitelná, avšak věřím, že v roce vydání mohla být považována za velmi propracovaný přehled daňových teorií.

(Šubrt David)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání