Směrné ceny v maloobchodu

Autor: Šáda, Vilém
Typ: kniha
Klíčová slova: cenové podbízení, rentabilita podniku, směrné ceny
Bibliografický záznam: ŠÁDA, Vilém. Směrné ceny v maloobchodu. Praha:Nákladem ústavu pro vnitřní obchod. 1938, s. 126. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Nákladem ústavu pro vnitřní obchod
Rok: 1938
Rozsah stran: 126
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

K úvodu autor rozděluje ceny na volné - tvořené trhem, ceny vázané – jako cenu stanovenou kartelem, či monopolem, a jako poslední cenu směrnou, kterou chce postihnout cenové podbízení, tzn. dumpingové ceny. Pro účel stanovení výše směrné ceny rozebírá hrubou přirážku, režii podniku a celkové náklady podniku. Uvádí formy směrných cen: pevná, minimální, maximální a tvorbu ceny podle směrnice.

(Skrbek Ondřej)

Hodnocení:

Kniha je napsána dnešnímu čtenářovi srozumitelným jazykem, archaické výrazy se objevují jen velmi střídmě a všechny autorovy názory jsou podpořeny spoustou tabulek a grafů vycházejících z empirických údajů nejčastěji z Německa či USA. Pro četbu knihy postačí znalost základních ekonomických údajů. Směrnou cenu stanovenou státem autor vidí jen jako dočasnou pomoc pro zotavení trhu, což je přínosem knihy. Posledních cca 25 stránek je napsáno jako dovětek v němčině, takže znalost německého jazyka je zde plusem, nikoliv ale podmínkou, i bez přečtení této části kniha působí jako ucelené dílo. 

(Skrbek Ondřej)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání