Změny v cenách velkoobchodních a jejich měření

Autor: Šauer, Leopold
Typ: kniha
Klíčová slova: cenová disperse, cenový index, geometrický průměr, index citlivých cen, medián, skupiny cenové, střední hodnota, velkoobchodní ceny
Bibliografický záznam: ŠAUER, Leopold. Změny v cenách velkoobchodních a jejich měření. Praha:Orbis. 1934, s. 188. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Orbis
Rok: 1934
Rozsah stran: 188
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

Autor v této knize provádí kvantitativní analýzu v cenové oblasti Rakouska-Uherska a posléze Československa. Popisuje a porovnává řadu stávajících i vlastních cenových indexů, pomocí nichž je demonstrován cenový vývoj v čase, vliv jednotlivých ekonomických faktorů na cenové indexy či vývoj indexů samotných. Rovněž je prováděna komparace vývoje cenových indexů v Anglii a Rakousku-Uhersku, a to jednak z pohledu rozdílné ekonomické situace a také z pohledu předválečného a poválečného období. Dalšími tématy, kterými se zabývá, jsou různé přístupy v metodologii měření cenových hladin a nástin možných problémů a výzev, které s sebou toto téma přináší. Rovněž se zabývá otázkou přesnosti a spolehlivosti užívání i konstrukcí cenových indexů.

(Rovný Martin)

Hodnocení:

Kniha je především kvůli statistickému zaměření Leopolda Šauera velmi náročná na statistické znalosti, rozhodně není určena pro laiky. Veškeré použité indexy jsou velmi podrobně popisovány a vysvětlovány, stejně podrobně jsou rozebírány nejrůznější vývojové tendence v cenových indexech, což naznačuje značnou preciznost a důslednost autora. Výhodou je doplnění analýzy o nejrůznější tabulky, grafy a přehledy, které umožňují čtenáři lepší orientaci v tématu. Velkým pozitivem je, že zpočátku je popsáno začleňování statistické analýzy do národohospodářské vědy, což umožňuje značné rozšíření znalostí. Kniha je jednoznačně určena pro vážné zájemce o danou tématiku, nikoliv pro všední čtenáře bez statistických znalostí.

(Rovný Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání