Hospodářská politika nového Československa ve světle poznatků moderní ekonomiky

Autor: Halbhuber, Jaroslav
Typ: kniha
Klíčová slova: makroekonomické ukazatele, Plánování, přechod na mírové hospodářství
Bibliografický záznam: HALBHUBER, Jaroslav. Hospodářská politika nového Československa ve světle poznatků moderní ekonomiky : pokus o rozbor a kritiku. Praha:Práce. 1947, s. 134. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Práce
Rok: 1947
Rozsah stran: 134
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Kniha se zaměřuje na převedení válečného hospodářství v mírové, spojení ekonomické dokonalosti a sociální spravedlnosti. Jsou uváděny komentáře liberálu k plánování. Pohledy na měnovou reformu, na státní zadlužení, přebytek kupní síly nebo cenové zvýšení. Závěry jsou, že republika se nepřibližuje k socialismu, ale posiluje se kapitalismus.

(Kučerová Alice)

Hodnocení:

Ze začátku se zdálo, že autor se snaží o věcnou kritiku poválečné obnovy hospodářství a vyčítá ekonomům přílišnou náklonnost k socialismu. Argumenty ale působí velice zmateně a nelze si z nich udělat vlastní názor na danou situaci. Druhá polovina knihy působí, jak kdyby ji autor musel psát podle komunistického diktátu.

(Kučerová Alice)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání