Národní rozpočtování

Autor: Halbhuber, Jaroslav
Typ: kniha
Klíčová slova: rozpočtový mechanismus, státní rozpočet, státní účetnictví
Bibliografický záznam: HALBHUBER, Jaroslav. Národní rozpočtování. Praha:Česká společnost národohospodářská. 1949, s. 26. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká společnost národohospodářská
Rok: 1949
Rozsah stran: 26
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor upozorňuje na fakt, že co se týče národního rozpočtování, naše literatura na toto téma velice pokulhává za cizí literaturou. Národní rozpočtování slouží k zachycení hospodářských procesů a dále klade důraz především na makroekonomii. Jedná se o dosud nepropracovaný obor s mnoha problémy, nalezneme zde nesrovnalosti a neúplnosti a proto je nutné se zaměřit na rozvoj tohoto oboru.

(Dědová Markéta)

Hodnocení:

K rozboru národního hospodářství je nutné znát toto hospodářství kvalitativně i kvantitativně. K tomu nám napomáhají modely zobrazující hospodářský koloběh a statistická šetření, na základě kterých jsme schopni odhadnout budoucnost. Národní hospodářství si může přisvojit podnikohospodářskou techniku účetnictví, ta nám však u některých otázek neposkytne odpověď. Máme dva způsoby vyjadřování povahy hospodářského procesu. Za prvé je to povaha konstatační, ta ukazuje, co se odehrálo a stane se podkladem pro analýzu ex post a za druhé povahu prognostickou, tedy předpověď budoucí situace, resp. programatickou, ta určuje direktivy pro budoucí vývoj, využívá analysy ex ante, nakonec se můžeme setkat s povahou smíšenou, kombinující plán s odhadem. Dále autor uvádí členění na uzavřenou soustavu, sem patří národní rozpočty, jež tvoří uzavřený celek, a na samostatné pohledy do oborů, zde se setkáme s národními bilancemi, ty nám podávají pohled na hospodářství z různých zorných úhlů.
Nejprve se autor zaměřil na marxistickou ekonomiku, kdy národní rozpočtování má být instrumentem vedoucím k vytyčenému cíli. Je nutno rozvíjet hospodářství aby nedocházelo k disproporcím, ty vedou ke krizovým deformacím deflační povahy, ale aby také nedocházelo k inflaci.
Co se týče vedení účtování národohospodářského, setkáme se především se soustavou podvojnou, s dvojím uspořádáním účtů na položky detailně členěné a globálnější položky. 
Dále se kniha zabývá především přístupem jednotlivých zemí k otázce národního rozpočtování. V Holandsku se užívá soustavy národních účtů, mezi průkopníky této soustavy patří prof. Derksen a prof. Tinbergen, kteří odborně popsali a aplikovali metody účetnictví. Dále autor uvádí průkopníky národního účetnictví v Rusku, Norsku, Dánsku a dalších zemích. V anglickém rozpočtování se nesetkáme účetnickým typem, ale s bilancí národních zdrojů, vydání, disposice národním důchodem a dalšími položkami. Na půdě OSN vznikla nejpodrobněji propracovaná soustava národních účtů. Autor přichází se srovnáním jednotlivým národních soustav účtů se soustavou vytvořenou OSN. Přichází s názorem, že pro naše poměry však není žádná z těchto soustav vhodná.
Kniha je vhodná pro čtenáře zajímající se o popis soustavy národních účtů v první polovině dvacátého století a otázkou přístupu jednotlivých zemí k vedení národního rozpočtování.

(Dědová Markéta)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání