O poznávání a hodnocení

Autor: Engliš, Karel
Typ: kniha
Klíčová slova: hodnocení, hodnoty, logika, řád
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. O poznávání a hodnocení. Bratislava:Právnická fakulta Slovenské univerzity v Bratislavě1. 1947, s. 191. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Právnická fakulta Slovenské univerzity v Bratislavě1
Rok: 1947
Rozsah stran: 191
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor tímto kritickým spisem reaguje na studii „Hodnoty a hodnocení“ prof. Dr. Zdeňka Neubauera uveřejněnou v roce 1942 v populárně-vědecké knihovně „Svazky“. Dále se autor kriticky zaměřuje na článek „Řád příčinný a řád logický“, který publikoval Z. Neubauer v roce 1944.

(Švorc Martin)

Hodnocení:

Spis universitního profesora Karla Engliše vydaný v r. 1947 v Bratislavě nazvaný O poznání a hodnocení má předmluvu, vlastní výklad a přílohy. V předmluvě se objasňuje vznik spisu, přílohy obsahují odborné práce, s nimiž autor polemizuje. Konstatuje, že Neubeuerova studie obsahuje plno nesprávností a logických chyb, dále pak, že na základě monistického způsobu logického problému nelze rozdělit hodnoty a hodnocení. Pokud by Z. N. vzal v úvahu teorii normologickou a teleologickou, mohl se vyhnout chybám. Na závěr autor upozorňuje na odpovědnost Z. Neubauera za rozšiřování své chyby mezi čtenáře populárně-vědeckých publikací.
    Výklad je určen čtenářům s dosti vysokým stupněm vzdělání filozofického směru, těm, kteří jsou seznámeni s jeho spisem Logika a mají i určité znalosti psychologie. Pokud tyto předpoklady čtenáři chybí, musí si osvojit znalost alespoň tří základních pojmů, jimiž je poznání a hodnocení vykládáno. Tyto základní výrazy jsou: ontologický, teologický, morfologický (od s. 13). Jejich obsah je čtenáři přiblížen ukázkou z Platona. Na této trojici pojmů je vybudována trojice další: soud logický, soud atheoretický, soud praktický (od s. 99). Spis se ovšem přímo hemží dalšími cizími výrazy, k jejichž objasnění někdy nestačí ani soudobý slovník cizích slov, protože předpokládají znalost jejich dobového přesného užití. Graficky jsou tyto výrazy označeny odlišným typem písma nebo jsou zdůrazněny.
    Jde o spis polemický. Polemika je vedena na vysoké odborné i společenské úrovni, nikde se nesetkáme se stopou podcenění opačného názoru nebo zesměšněním či snižováním jeho autora.
    Na mnoha místech se setkáváme s jakýmisi praktickými pokyny platnými pro každou odbornou práci. Text by v některých pasážích knihy zasluhoval větší zpřehlednění. Někdy není zcela jasné, co je názor autora a co je mínění protivníka.
    Publikace je stará 60. let, ale i po této době mi připadá užitečná.

(Švorc Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání