Pojišťování dělnictva

Autor: Adámek, Karel
Typ: kniha
Klíčová slova: dělník, pojistná renta, pojištění proti nemocem, pojištění proti úrazům
Bibliografický záznam: ADÁMEK, Karel. Pojišťování dělnictva : Pojišťování dělníkův proti úrazům. Brno:Nákladem vydavatelstva Česko-moravského národního hospodáře a samosprávneho věstníka. 1886, s. 102. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Nákladem vydavatelstva Česko-moravského národního hospodáře a samosprávneho věstníka
Rok: 1886
Rozsah stran: 102
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Celá kniha se detailně zabývá otázkou pojišťování dělnictva proti úrazům a nemocem, v níž autor spatřuje jedinou možnost, jak na konci 19. století zabránit sílícímu anarchismu. Statistická data.

(Jireková Markéta)

Hodnocení:

Kniha se na to, z jaké pochází doby, velmi dobře čte, běžný text je doplněn spoustou výstižných citátů a citací. Podrobně a čísly podloženě se zabývá dělnickou otázkou v českých zemích jako součásti tehdejšího Rakouska, přičemž musím příznivě ohodnotit, že si autor pro české řešení této otázky bere a uvádí příklady vývoje a řešení podobných situací v Evropě. Kniha je zajímavá pro toho, kdo se chce seznámit s prvními modely pojišťování pracujících.

I. kapitola uvádí podrobnější statistiku mezd, úrazů a nemocnosti dělnictva v Evropě, nastiňuje sociální bídu vyvolávající nepokoje a na základě toho apeluje na provedení sociálně-politických reforem.

Ve II. kapitole autor obhajuje nutnost povinného všeobecného pojištění dělnictva, na němž se budou podílet dělníci i podnikatelé. Zmiňuje i myšlenku, aby prostřednictvím mezinárodních úmluv bylo toto pojištění usnadněno ve všech zemích.

Ve III. kapitole autor píše o nutnosti povinného pojištění rovněž u dělníků v zemědělských a lesnických závodech; naznačuje odlišnosti u průmyslových a zemědělských dělníků s tím, že jejich pojištění musí upravit speciální zákony.

IV. kapitola rozebírá zákon o pojišťování dělníků proti úrazům a nemocem, zejména se věnuje době karenční a výši a nároku na pojistnou rentu.

V. kapitola se zabývá alternativami pojišťovacích  společenství, kde se autor na podrobném popisu rozdílností v mnoha oblastech života v Rakousku přiklání ke zřízení pojišťovacích společností na teritoriálním principu.

VI. kapitola uvádí paragrafy zákona o pojišťování dělníků proti úrazům týkající se správy společenstev.

V VII. kapitole autor pokládá za důležité, aby se dělník finančně spolupodílel na pojišťování proti úrazům a tím pádem i na správě pojišťovacích společností.

VIII. kapitola pojednává o finanční organizaci pojišťování a autor v ní uvádí argumenty ve prospěch jistinové úhrady nákladů pojištění a v neprospěch úhrady přirážkové.

IX. kapitola se týká ochrany zdraví dělníků při práci – potřebě zavedení ochranných opatření proti úrazům a vydání pravidel chování o bezpečnosti práce.

(Jireková Markéta)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání