Vilém Funk

Datum narození : 14. leden 1875
Místo narození : Praha
Datum úmrtí : 24.září 1955
Místo úmrtí : Praha
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 4
Přečti si

Některé poznámky k úpravě administrativního řízení berního, In: Obzor národohospodářský XLI. (1936)

Funk, Vilém

Celý článek pojednává o reformě finančního administrativního řízení. Popisuje vývoj berního řízení, kritizuje jeho nedostatky a dává doporučení jak se jich zbavit.

(Škodová Ivana)

Přečti si

Novela k dávce majetkové, In: Obzor národohospodářský XXIX. (1924)

Funk, Vilém

Dr. Funk se věnuje majetkové dani, která v poválečné době sloužila jako jeden z nástrojů posílení československé koruny. Upozorňuje, že opatření bylo přijato nezvykle rychle, domnívá se, že zejména kvůli společenskému klimatu, kdy lidé několik let po první světové válce viděli v nahromaděném kapitálu majetných především důsledek válečných spekulací.
To je však jediný hodnotový soud, kterého se od Dr. Funka vůči zákonu dočkáme. Následně se věnuje přímo hospodářským dopadům daně, přesněji novely daňového zákona. Podotýká, že zdanění je neúměrně zatěžující, závěrem předesílá, že bude mo...

Přečti si

Základní zákon berní, In: Obzor národohospodářský XXVIII. (1923)

Funk, Vilém

V reakci na říšský zákon o dávkách (Reichsabgabenordnung) se autor pouští ke zkoumání stavu zákonů berních v Československu. Tyto normy, mnohdy přejaté z dob Rakouska-Uherska, shledává ve srovnání s německou úpravou nedostatečné. Prvně jsou vytknuty nejpalčivější body, následně předloženy myšlenky modernizační. 

(Olekšák Petr)

Přečti si

Zdanění t. zv. zisku spekulačních daní důchodovou, In: Obzor národohospodářský XXXII. (1927)

Funk, Vilém

Autor se nejprve zabývá problematikou správného vymezení důchodu, jeho určením podle původu a také stanovením základu pro zdanění. Nejvíce pozornosti věnuje důchodům nabytým spekulacemi a popisuje nesnáze při vymezení tohoto důchodu. Následně popisuje nakládání se spekulačními důchody v jednotlivých zemích, zvláštní důraz klade na Německo. V závěru se věnuje otázce osvobození spekulačních důchodů od daně.

(Müller Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání