Zdanění t. zv. zisku spekulačních daní důchodovou

Autor: Funk, Vilém
Typ: článek
Klíčová slova: důchod, důchodová daň, spekulační důchod
Bibliografický záznam: FUNK, Vilém. Zdanění t. zv. zisku spekulačních daní důchodovou. Obzor národohospodářský XXXII. (1927). Praha:J. Otto. 1927, roč. XXXII., s. s. 288-297. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1927
Ročník: XXXII.
Rozsah stran: s. 288-297
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se nejprve zabývá problematikou správného vymezení důchodu, jeho určením podle původu a také stanovením základu pro zdanění. Nejvíce pozornosti věnuje důchodům nabytým spekulacemi a popisuje nesnáze při vymezení tohoto důchodu. Následně popisuje nakládání se spekulačními důchody v jednotlivých zemích, zvláštní důraz klade na Německo. V závěru se věnuje otázce osvobození spekulačních důchodů od daně.

(Müller Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání