Emanuel Schindler

Datum narození : 30.květen 1882
Místo narození : Havlíčkův Brod
Datum úmrtí : 29.říjen 1936
Místo úmrtí : Brno
Počet knih v BE : 0
Počet článků v BE : 2
Přečti si

K padesátiletému jubileu král. české hospodářské akademie v Táboře, In: Obzor národohospodářský XXII. (1917)

Schindler, Emanuel

Postačující anotaci podává sám autor v následující citaci: „… omezím se v podstatě na to, že vytknu hlavní etapy vývoje organisace ústavu co do cíle studijního, doby studijní a podmínek vstupu.“  (Schindler, s. 34) A právě tak je článek sepsán.

(Olekšák Petr)

Přečti si

Merkantilismus a státní praxe v Rakousku za Leopolda I., In: Obzor národohospodářský IX (1904)

Schindler, Emanuel

Článek začíná drobnou korekcí soudobé interpretace Smithova výkladu Merkantilismu, jakožto vymezení uceleného vědecko-teoretického směru, kterým dle autora článku Merkantilismus nebyl a ani se jej jako takový Smith nesnažil popsat. Autor poukazuje na účely merkantilistické hospodářské politiky (mj. vlastní samostatnost, nezávislost hospodářství) a tyto pak jistým způsobem převádí a ukazuje na stavu roku 1904 (doba renesance určitých merkantilistických myšlenek a orientace na národnostní aspekty v hospodářství). Kritiky doznává přecenění drahých kovů a jejich významu pro bohatství národů. Dále jsou stručně rozebrána hlediska základní východiska merkantilismu...

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání